Όροι Χρήσης

Η σελίδα drmind.gr είναι υπό διαχείριση από την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την επωνυμία Ματθαιακάκης Κυριάκος του Γεωργίου (Διακριτικός τίτλος MindSeed, τίτλος κατοχυρωμένος για χρήση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο) με έδρα Δελφών 16, Κορυδαλλός, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.5451920, email: info@mindseed.gr. Στο παρακάτω θα αναφέρεται και ως MindSeed.

Μέσα από τη σελίδα drmind.gr παρέχονται υπηρεσίες διαδικτυακής φιλοξενίας ονομάτων χώρου καθώς και υπηρεσίες κατοχύρωσης διαδικτυακών ονομάτων. Επίσης παρέχονται μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες και προϊόντα όπως μεταπώληση πιστοποιητικών ασφαλείας για ιστοσελίδες κ.α.

Η MindSeed είναι επίσημος καταχωρητής διαδικτυακών ονομάτων χώρου .gr

Η παρούσα σελίδα της MindSeed έχει ως στόχο την ενημέρωση των χρηστών για τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες αλλά και την επικοινωνία μαζί τους. Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα είναι αξιόπιστες και η MindSeed φροντίζει για την επικαιροποίηση τους.
2. Η MindSeed διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στη σελίδα αυτή. Έχει επίσης το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή.
3. Διασφαλίζεται η προστασία και το απόρρητο και προς τρίτους των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται μέσα από τη σελίδα (φόρμες επικοινωνίες ή όποια άλλη φόρμα προσφοράς, διαγωνισμού κλπ). Η MindSeed διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν υποβληθεί είτε μέσα από σχέση συναλλαγής (αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας) είτε μέσα από τις σχετικές φόρμες.
4. Με την εγγραφή/συμπλήρωση των στοιχείων του ο χρήστης στις φόρμες της σελίδας αποδέχεται την ηλεκτρονική ενημέρωση του σχετικά με τα μισθωμένα προϊόντα/παρεχόμενες υπηρεσίες από τη MindSeed.

Servers - Υποδομή

1. H MindSeed μισθώνει server εντός της ΕΕ, σε Ολλανδία & Γερμανία φροντίζοντας αυτοί να παρέχουν αξιόπιστη και επαρκή λειτουργία για τις σελίδες και τις εφαρμογές των πελατών της σύμφωνα.
2. H MindSeed διατηρεί ιδιόκτητο backup server στα γραφεία της εταιρείας. Φροντίζει για την τήρηση επιπλεόν αντιγράφων ασφαλείας και σε άλλα μέσα αποθήκευσης.
Η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας για κάθε σελίδα γίνεται σε 3 επίπεδα α) Με τη χρήση τεχνολογίας Raid σε επίπεδο ενεργού server β) Σε επίπεδο backup server γ) Σε δίσκους εκτός δικτύου.

Χρήση των Servers

1. H MindSeed δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων που φιλοξενούνται από τους χρήστες-πελάτες της στους server της.

Η MindSeed διατηρεί ξεκάθαρους τρόπους επικοινωνίας με τους χρήστες των υπηρεσιών της καθώς και με τους επισκέπτες των σελίδων της. Μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, fax, κατ' ιδίαν στα γραφεία της εταιρείας) δύναται να ενημερωθεί και να διερευνήσει με το δυνατότερο τρόπο πιθανή παράβαση της νομοθεσίας, καταγγελία, παράπονο από πλευράς χρηστών ή πελατών της για θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τη χρήση των υπηρεσιών αυτών από πελάτες της.

2. Απαγορεύεται η φιλοξενία πορνογραφικού περιεχόμενου.
3. Απαγορεύεται η χρήση των server της MindSeed για τη πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους κατ'οποιοδήποτε τρόπο.
4. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων (spam) χωρίς τη σχετική απόδειξη συγκατάθεσης των χρηστών και όχι περισσότερα από 150/ώρα και 600/μέρα. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ενεργό unsubscribe (δυνατότητα διαγραφής) στη περίπτωση mailing list.
5. Απαγορεύεται η διάθεση/διακίνηση παράνομου περιεχομένου.

H MindSeed έχει την δυνατότητα να διαγράψει υλικό από τους server της, αν αυτό έχει να κάνει με παράνομη διακίνηση copyrighted content χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη/διανομέα. Είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Η MindSeed διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς κάποια προηγούμενη ειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

6. Απαγορεύεται η παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με χρήστες κατ'οποιαδήποτε μέθοδο όπως phising κλπ.

7. H MindSeed δεν ευθύνεται για την υπέρβαση του χώρο και των πόρων στα παρεχόμενα πακέτα φιλοξενίας. Ο πελάτης οφείλει να διασφαλίζει τα περιθώρια ασφαλείας στους πόρους του πακέτου του ή να ζητήσει την έγκυρη αναβάθμιση του για την παροχή περισσότερων πόρων. Η MindSeed δεν ευθύνεται για καμία απώλεια δεδομένων και επικοινωνίας.

8. Η MIndSeed μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία, χωρίς προειδοποίηση, κάποιας σελίδας που φιλοξενείται στους server της αν διαπιστωθεί υπερβολική ή υπόπτη χρήση πόρων του συστήματος που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία υπόλοιπων σελίδων που φιλοξενούνται στο server και την ίδια τη σταθερότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους όπως α) DDOS attack στη σελίδα β) Κακή συντήρηση της σελίδας στη περίπτωση Open Source packages γ) άσχημη απόδοση της σελίδας (site performance) δ) hacked. Η MindSeed θα ενημερώσει το σχετιζόμενο πελάτη για τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης στη σελίδα.


Αποδοχή Όρων Χρήσης

Η πρόσβαση σας στη σελίδα της MindSeed επιβεβαιώνει ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όσα αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς. Η ανάγνωση και η αποδοχή των όρων χρήσης απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών/διαδικτυακών προϊόντων της MindSeed.